Sut rydym yn cadw mewn cysylltiad

Datganiad buddion

Bob blwyddyn byddwn yn anfon datganiad atoch yn dangos amcangyfrif o'ch buddion. Bydd eich datganiad hefyd yn cynnwys Nodiadau Canllaw a Chwestiynau Cyffredin.

Seminarau cyn ymddeol

Mae pob aelod sy'n nesáu at oed ymddeol yn cael cyfle i fynd ar gwrs cyn ymddeol, i'w helpu i gynllunio ar gyfer yr ystyriaethau ariannol a ffordd o fyw sy'n gysylltiedig ag ymddeol.

Cylchlythyron

O bryd i'w gilydd, byddwn yn dosbarthu cylchlythyr a fydd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am newidiadau yn rheoliadau'r cynllun, materion cyfoes yn ymwneud â phensiynau a diweddariadau am y gwasanaeth a ddarparwn.

Helpful information