Taliadau pensiwn

Telir eich pensiwn yn fisol fel ôl-daliadau ar ddiwrnod bancio olaf y mis.

Caiff ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu drwy BACS
(System Glirio Awtomataidd Banciau).

Dyma dyddiadau talu ar gyfer eich pensiwn ar gyfer gweddill 2013 a 2014 yw:

 • Tachwedd 2013 - Dydd Gwener 29
 • Rhagfyr 2013  - Dydd Mawrth 31
 • Ionawr 2014 -Dydd Gwener 31
 • Chwefror 2014 - Dydd Gwener 28
 • Mawrth 2014 - Dydd Llun 31
 • Ebrill 2014 - Dydd Mercher 30
 • Mai 2014 - Dydd Gwener 30
 • Mehefin 2014 - Dydd Llun 30
 • Gorffennaf 2014 - Dydd Iau 31
 • Awst 2014 - Dydd Gwener 29
 • Medi 2014 - Dydd Mawrth 30
 • Hydref 2014 - Dydd Gwener 31
 • Tachwedd 2014 - Dydd Gwener 28
 • Rhagfyr 2014 - Dydd Mercher 31

Helpful information