Sut rydym yn cadw mewn cysylltiad

Tystysgrifau P60

Tystysgrif sy'n dangos faint o bensiwn a dalwyd a faint o dreth a dynnwyd ohono yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf yw P60. Byddwn yn anfon P60 atoch ym mis Mai bob blwyddyn

Dalennau talu

Sylwer nad yw Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys yn cyflwyno dalennau talu pensiwn bob mis. Ni fyddwch, felly, ond yn cael dalen dalu ar gyfer eich taliad pensiwn cyntaf, ac yna un bob blwyddyn bob Ebrill a Mai. Byddwch hefyd yn cael un os yw eich taliad pensiwn misol yn newid 20c neu ragor mewn unrhyw fis.

Hysbysiad o gynnydd mewn pensiwn

Byddwn yn ysgrifennu atoch bob mis Ebrill gyda manylion eich cynnydd pensiwn.

Peidiwch ag anghofio cadw mewn cysylltiad gyda ni a rhoi gwybod os ydych:

  • yn newid cyfeiriad
  • yn newid eich banc neu'ch cymdeithas adeiladu
  • yn newid eich statws priodasol/perthynas
  • eisiau newid y sawl rydych wedi'i enwebu fel buddiolwr os byddwch farw

Helpful information