Y Bwrdd Pensiynau

Y Pwyllgor sy'n goruchwylio rheoli a buddsoddi Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys.
 
Mae aelodau'r Pwyllgor yn cynnwys cynrychiolwyr o blith yr aelodau a'r cyflogwyr sy'n cyfranogi yn y cynllun.

Dyma'r aelodau Pwyllgor ar hyn o bryd:

  • Y Cynghorydd Sir A G Thomas (Cadeirydd)
  • Y Cynghorydd Sir P J Ashton  (Is-gadeirydd)
  • Y Cynghorydd Sir E A Jones
  • Y Cynghorydd Sir T Turner
  • Y Cynghorydd Sir G P Vaughan
  • Y Cynghorydd Tref A M C Weale (Aelod Cyfetholedig, Heb bleidlais)
  • Mr G Jones (Aelod Cyfetholedig, Heb bleidlais)

Helpful information