Manylion Cyswllt

Adran Bensiynau

I gysylltu â'r Adran Bensiynau gallwch anfon e-bost atom ar pensiynau@powys.gov.uk neu ffonio 01597 826463

Dilynwch ni ar facebook

Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener: 9.00 am - 5.00 pm

Gallwch ysgrifennu atom yn:

Cyngor Sir Powys,

Adran Bensiynau,

Neuadd y Sir,

Llandrindod,

Powys

LD1 5LG

Cyflogres Pensiynwyr

Am ymholiadau ynghylch cyflogres pensiynwyr e-bostiwch pensioners.payroll@powys.gov.ukneu ffonio 01597 826216.

Helpful information