Amdanom ni

Mae Cronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys yn rhan o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) cenedlaethol.

Os ydych chi'n ymuno â'r gronfa fe ddewch yn aelod a chaiff pensiwn ei dalu i chi pan fyddwch yn ymddeol.

Mae'r aelodau'n cynnwys pobl sy'n gweithio i Gyngor Sir Powys (heblaw am Athrawon), ynghyd ag amrywiol sefydliadau eraill megis colegau lleol neu gynghorau cymuned a chynghorau tref sydd wedi gwneud cais i fod yn rhan o'r gronfa. Mae dros 16 o sefydliadau o'r fath ym Mhowys yn caniatáu i'w gweithwyr ymuno â'r Gronfa.

Cynllun pensiwn gwasanaethau cyhoeddus statudol yw'r CPLlL. Mae hyn yn golygu ei fod yn ddiogel iawn gan fod y swm a delir i'r aelodau ar ôl iddynt ymddeol wedi'i ddiffinio a'i sicrhau drwy gyfraith.

Mae gan Athrawon eu cynllun pensiwn eu hunain ac nid ydynt yn rhan o Gronfa Bensiwn Cyngor Sir Powys. Cliciwch ar y ddolen gyswllt ganlynol am wybodaeth am y trefniadau pensiwn i Athrawon: http://www.teacherspensions.co.uk/

Helpful information